viernes, 28 de noviembre de 2014

La meditació demostra la seva eficàcia a la universitat

Puedes leer el artículo en castellano: "La meditación demuestra su eficacia en la universidad" 

La meditació està entrant tímidament al mon de l’ensenyament. Fa alguns anys que ja s’estan aplicant aquestes tècniques a nivell de Secundària sobretot a les escoles privades. La Universitat de Barcelona té un programa de formació de professors de secundària titulat “Relaxació i meditació a l’escola” per difondre i aplicar aquests aspectes.

En el àmbit universitari s’ha trigat una mica més però actualment hi ha varies universitats a Catalunya i a la resta d’Espanya que, d’una manera o altre, han incorporat la meditació a les aules. En els últims 3 anys, la UB ha organitzat conferencies i cursos sobre Mindfulness i meditació en general, impartits per reconeguts conferenciants.

El curs passat es va dur a terme una experiència particular de meditació a les aules de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Els alumnes eren de quart curs del ensenyament d’ Administració i Direcció d’Empreses.  Un cop a la setmana es feia una meditació-relaxació de tan sols 10 minuts abans de començar la classe i la participació era voluntària.

Els voluntaris que van assistir representaven el 25% dels matriculats en l’assignatura, per tant es por copsar un elevat interès per l’activitat. Es va fer una enquesta al inici del curs i una al final per conèixer el nivell de satisfacció dels participants.

Sobre els ítem enquestats en base 5, es pot destacar que el nivell de satisfacció el valoren en 4,15. A l’afirmació de que són tècniques que serveixen per totes les situacions de la vida puntuen 4,53, per tant han entès la utilitat de la meditació. També opinen, amb una puntuació de 4,23 sobre 5, que aquestes sessions s’han de fer a la Universitat i ampliar-ho a altres assignatures.

A part de l’opinió personal dels alumnes, les seves qualificacions a la matèria van ser sorprenents. Cal puntualitzar que una meditació de tan sols 10 minuts i només un cop a la setmana, no es pot esperar que sigui molt eficient. Es van fer un total de 11 sessions dins del quadrimestre. També cal saber que les condicions de l’entorn no eren molt bones, l’acústica del edifici fa que hi hagi força soroll ambiental. Tot i aquests inconvenients, els alumnes que van seguir l’experiència tenen una mitja de  quasi un punt per sobre la totalitat dels alumnes de la matèria (6,59 – 5,68) i un diferència de 2,20 punts respecte un dels grups de matí (6,59 – 4,40). La diferència és estadísticament significativa. Això vol dir que es demostra que hi ha algun factor que diferencia aquest grup dels altres. Segurament hi ha altres factors a més a més de la meditació, però aquesta activitat ha de tenir importància perquè és el fet diferenciador. 


El resultat obtingut supera les expectatives inicials. Es podia preveure una actitud positiva per part dels participants, però els resultats de les enquestes indiquen una gran acceptació i comprensió del experiment. El fet que de hi hagi una millora tan significativa en les notes del grup també és sorprenent. Això fa pensar que aquesta és una línia d’actuació en la que cal aprofundir. La meditació té molt a aportar a l’àmbit universitari. 

*Imatges: "Introduction to Meditation" University of Glasgow Library
--------------------
Gaudeix dels beneficis de la meditació. 
Aquí et deixem algunes propostes per començar, avançar i aprofundir:

Cicle especial de classes: Entrena't per ser feliç. 

Classes d'aprendre a meditar segons horaris.. C/ Girona 102. BCN. Pots incorporar-te a qualsevol moment. Més informació en aquest enllaç a la web: http://www.meditarabcn.org/clases/centro-barcelona/

La meditación demuestra su eficacia en la universidad


La meditación está entrando tímidamente en el mundo de la enseñanza. Hace algunos años que ya se están aplicando estas técnicas a nivel de Secundaria sobre todo en las escuelas privadas. La Universidad de Barcelona tiene un programa de formación de profesores de secundaria titulado “Relajación y meditación en la escuela” para difundir y aplicar estos aspectos.

En el ámbito universitario ha tardado algo más pero actualmente hay varías universidades en Cataluña y en el resto de España que, de un modo u otro, han incorporado la meditación en las aulas. En los últimos 3 años, la UB ha organizado conferencias y cursos sobre *Mindfulness y meditación" en general, impartidos por reconocidos conferenciantes.

El curso pasado se llevó a cabo una experiencia particular de meditación en las aulas de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Los alumnos eran de cuarto curso de la asignatura de Administración y dirección de empresas. Una vez a la semana se hacía una meditación-relajación de tan sólo 10 minutos antes de empezar la clase y la participación era voluntaria.

Los voluntarios que asistieron representaban el 25% de los matriculados en la asignatura, por lo tanto se puede observar un elevado interés por la actividad. Se hizo una encuesta al principio del curso y una al final para conocer el nivel de satisfacción de los participantes.

Sobre los ítems encuestados en base 5, se puede destacar que el nivel de satisfacción lo valoraron en 4,15. A la afirmación de que "son técnicas que sirven para todas las situaciones de la vida" puntúan 4,53, por lo tanto han entendido la utilidad de la meditación. También opinan, con una puntuación de 4,23 sobre 5, que estas sesiones se deberían de hacer en la Universidad y que estaría bien ampliarlo también en otras asignaturas.

Aparte de la opinión personal de los alumnos, sus calificaciones en la asignatura fueron sorprendentes. (Hay que tener en cuenta que tan solo se realizó una meditación de 10 minutos y sólo una vez a la semana, por lo que en un principio no se esperaban grandes resultados.) Se hicieron un total de 11 sesiones dentro del cuatrimestre. También hay que tener en cuenta que las condiciones del entorno no eran muy buenas, la acústica del edificio no estaba preparada para esta actividad y había bastante ruido ambiental. Incluso con estos inconvenientes, los alumnos que siguieron la experiencia obtuvieron una media de casi un punto por encima de la totalidad de los alumnos de la materia (6,59 – 5,68) y una diferencia de 2,20 puntos respecto a uno de los grupos de la mañana (6,59 – 4,40). La diferencia es estadísticamente significativa. Esto quiere decir que se demuestra que hay algún factor que diferencia este grupo de los otros. Seguramente hay otros factores que puedan influir aparte de la meditación, pero esta actividad tiene que tener importancia porque es el hecho diferenciador. 

El resultado obtenido supera las expectativas iniciales. Se podía prever una actitud positiva por parte de los participantes, pero los resultados de las encuestas indican una gran aceptación y comprensión del experimento. El hecho que de haya una mejora tan significativa en las notas del grupo también es sorprendente. Por lo tanto, sin duda, esta es una línea de actuación en la que hay que profundizar. La meditación tiene mucho a aportar al ámbito universitario.

*Imágenes: "Introduction to Meditation" en la University of Glasgow Library
--------------------
Disfruta de los beneficios de la meditación. 
Aquí te dejamos algunas propuestas para empezar, avanzar y profundizar:

Ciclo especial de clases: Entrénate para ser feliz.  

Clases de aprender a meditar según horarios. C/ Girona 102. BCN. Puedes incorporarte en cualquier momento. Más información en este enlace a la web: http://www.meditarabcn.org/clases/centro-barcelona/

sábado, 22 de noviembre de 2014

¿Te gusta cambiar?


Si alguien nos preguntara: ¿Quieres ser exactamente la misma persona, con las mismas circunstancias que la persona que eras hace 5 años o 10 años?" Es probable que, después de pensarlo un poco contestemos: "Uhm, mejor no" Especialmente si somos conscientes de nuestro potencial. Así queda claro que, por lo menos en parte, queremos cambiar. No nos sentimos totalmente felices así como somos ahora y estamos deseando que a uno u otro nivel, las cosas sean diferentes. Es realmente raro encontrar a alguien que no tenga un cierto grado de insatisfacción. Incluso cuando las cosas van bien nos da la sensación de que todavía podrían ir mejor. 

Pero por otro lado, no nos gusta la idea de cambiar ni de que lo que nos rodea cambie. Si vemos que nuestra pareja empieza a cambiar, o nuestros hijos cambian, o nuestro trabajo cambia... nos produce ansiedad. Por no mencionar el cambio más drástico al que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos: nuestra muerte o la muerte de nuestros seres queridos.  Los grandes cambios nos producen inseguridad, e incluso cuando no son malos, resultan inquietantes. Así que, está claro que también nos gustaría que las cosas se mantuvieran sin cambiar. En definitiva: el cambio nos produce ansiedad y al mismo tiempo sabemos que necesitamos cambiar. Esta es una fuente de tensión interna y una situación que nos crea ansiedad, estrés y, en definitiva, problemas.
  
De lo dicho se deduce que, aunque superficialmente deseamos cambiar, inconscientemente nos aferramos fuertemente a nuestros hábitos más arraigados. Por lo tanto, siempre hay una parte de nosotros mismos con la que estamos en desacuerdo, lo cual resulta realmente agotador. 

Cambiar, cambiar, cambiar
La meditación y la práctica espiritual están profundamente relacionadas con el cambio: crear nuevos hábitos, abandonar el apego, deshacernos del enfado, soltar el orgullo... La meditación nos puede llevar a un proceso de transformación profunda de nuestra mente, de nuestra vida. En realidad, el cambio es inevitable así que lo más sabio es aprender a aprovecharlo de forma constructiva. 

Cuando nos proponemos abandonar los malos hábitos, incluso si está claro que nos están perjudicando, nos cuesta, sentimos resistencia a cambiar. ¿Cómo sacudirse de encima esta pereza?

Hay cuatro maneras especiales para lograrlo, que nos permiten estar dispuestos a cambiar, a mejorar, de una forma decidida y flexible, es decir, sin miedos ni resistencias. 

1. Lograr motivarnos de forma sincera y decidida contemplando los beneficios que nos va a aportar mejorar nuestras cualidades. 
2. Adquirir una confianza inquebrantable en nuestro potencial
3. Disfrutar cambiando y poniendo esfuerzo en progresar
4. Saber cuándo es momento de parar, descansar y recargar pilas

Esta es una explicación sencilla de "los cuatro poderes del esfuerzo". El gran maestro indio Santideva (687-763 d.C.) explica estos cuatro poderes extensamente y con gran precisión en la Guía de las obras del Bodhisatva, poema del que Gueshe Kelsang Gyatso ofrece un comentario inigualable en Tesoro de contemplación, una obra maestra contemporánea. 

--------------------
Para aprender más sobre cómo purificar la mente, no te pierdas este evento tan especial: 
Con las herramientas de purificación que nos proporciona la meditación, podemos disfrutar aumentando nuestras buenas cualidades y abandonando nuestras faltas, y hacer que nuestra vida se transforme en un viaje gozoso y liberador. Con el tiempo, descubrirás que incluso puedes abandonar los hábitos perjudiciales más arraigados.

CURSO-RETIRO DE PURIFICIACIÓN, del 9 al 12 de octubre con Kadam Neil Elliot, maestro internacional. http://goo.gl/7nK7nY
Kadam Neil Elliott es el maestro principal del KMC de Londres y del programa internacional de adiestramiento de maestros STTP -Special Teacher Training Programme. (Las enseñanzas serán en inglés con traducción simultánea).

La purificación es la raíz de la felicidad futura. La meditación y recitación de Vajrasatva es el método más poderoso para lograr dicho objetivo. 
Inscripciones: http://goo.gl/7nK7nY

Disfruta de los beneficios de la meditación. 
www.meditarabcn.org


martes, 18 de noviembre de 2014

Meditar, no para evadirse sino para trascender

 Cuando vaciamos la mente de pensamientos conceptuales, la mente se apacigua. Esto es sin duda muy relajante y es un método que se utiliza para evitar las distracciones. Pero hay personas que no comprendieron las enseñanzas más profundas de Buda y pensaron que meditar consistía en dejar la mente en blanco, libre de pensamientos conceptuales. Pero este punto de vista está muy lejos de la intención de Buda porque por si solo, dejar la mente en blanco no nos llevará a la liberación permanente del sufrimiento.


No todos los pensamientos conceptuales son perjudiciales. Los pensamientos conceptuales los utilizamos continuamente para comprender las cosas que no podemos ver de manera directa. Es cierto, que a menos que hayamos adiestrado nuestra mente, la mayoría de los pensamientos conceptuales que tenemos destruyen nuestra paz interior: cuando nos comemos el coco, cuando nos enfadamos y empezamos a darle vueltas a todo aquello que no nos ha gustado... 
Por eso, por lo general, los pensamientos conceptuales nos causan problemas y por eso cuando los paramos nos sentimos tan bien. También es cierto que los Budas no tienen mentes conceptuales porque ya pueden percibir todos los fenómenos de manera directa y por lo tanto ya no los necesitan, pero no hay llegado hasta ahí abandonando los conceptos. ¿Por qué? Porque para meditar necesitamos recordar, necesitamos utilizar la retentiva mental o memoria (mindfulness). Si seguimos exclusivamente estos métodos, no solo como una meditación preliminar sino como nuestra práctica principal, y simplemente nos adiestramos en dejar la mente en blanco nuestra memoria degenerará, cada día seremos más lentos y torpes. Con esta meditación podremos llegar a percibir la claridad de la mente pero nunca alcanzaremos la liberación.

Al meditar seguimos caminos internos que mejoran nuestras cualidades. Con la meditación vamos sustituyendo los pensamientos conceptuales negativos por otros que nos ayudan a cultivar buenas cualidades, que nos conducen a actuar de forma cada vez más constructiva, que nos van liberando gradualmente de todas las perturbaciones mentales. Nuestra mente se vacía de todas las perturbaciones para llenarse de amor, compasión y sabiduría, no para quedarse en blanco, ausente, insensible.

Y así, a través de la meditación llegaremos a percibir de manera directa lo que al principio comprendimos gracias a pensamientos conceptuales correctos. Meditando en la bondad de los demás, llegamos a ver un mundo lleno de bondad, meditando en la compasión todo lo que vemos en los demás nos genera compasión, meditando en la sabiduría de la vacuidad llegamos a ver que esa es precisamente la verdadera naturaleza última de todos los fenómenos.
De este modo, no utilizamos la meditación para evadirnos de la realidad sino para descubrir sus verdades ocultas y liberadoras.

--------------------
Disfruta de los beneficios de la meditación. 
www.meditarabcn.org


domingo, 16 de noviembre de 2014

Sabiduría & meditación

La sabiduría es el verdadero antídoto a nuestro sufrimiento. Tiene la capacidad de eliminar todo nuestro sufrimiento, todo, cualquier experiencia dolorosa. Por eso es tan importante. La sabiduría es una mente inteligente y virtuosa cuya función es eliminar las dudas y la confusión, y permitirnos comprender cosas profundas y significativas que eliminarán las fuentes verdaderas del dolor. 

¿Cómo podemos llenar nuestra mente de sabiduría, que nos llegue al corazón y que desde ahí produzca una transformación profunda y liberadora? 

1. Escuchar
Volvemos nuestra mente para adentro, dejamos todas las memorias, problemas, pensamientos de nuestra vida diaria. Dejamos a un lado todas las distracciones, las soltamos como si fueran humo negro tóxico que exhalamos y desaparece en el espacio infinito para no volver jamás. Inspiramos una luz pura que limpia, que purifica nuestra mente y nos llena con energía. Nos enfocamos de esta manera sin distracciones para preparar nuestra mente para un entendimiento profundo de la sabiduría. Poco a poco, todos los pensamientos y emociones negativas, que son como nubes negras, desaparecen y sentimos nuestra mente como un cielo despejado, libre de distracciones, de problemas, de sufrimiento. 
Ya estamos listos para escuchar, para llevar hasta lo más profundo de nuestro corazón estas instrucciones que son como néctar, y una vez ahí sostenerlas, guardarlas y  mezclando profundamente nuestra mente con estas enseñanzas, poder llevárnoslas a nuestra vida diaria. 
Intentamos reconocer las palabras de sabiduría como medicina sanadora que proviene de Buda, que nos está hablando, que nos muestran verdades muy significativas invisibles para los ojos ordinarios y que permanecerían ocultas para nosotros si no escuchamos de una manera especial. Hemos de mantener una actitud humilde que desea aprender, una mente atenta y receptiva que busca el significado de las palabras y así vamos desarrollando la sabiduría que surge de la escucha.



2. Contemplar
Paramos y reflexionamos. Procuramos comprender la esencia de lo que acabamos de escuchar y hacemos nuestro propio comentario contrastando las enseñanzas con nuestras experiencias en la vida, analizándolas y comprobando su validez. Desarrollamos así una sabiduría que surge de la contemplación. Nos preguntamos: ¿Esto que acabo de escuchar es cierto? ¿Tiene sentido? ¿Concuerda con mis experiencias? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo cambiaría mi vida si mantuviera esta sabiduría en mi corazón?…

3. Meditar
Guiando nuestra mente con la contemplación, encontramos el objeto en el que vamos a concentrarnos: la sensación, determinación o comprensión con la que debemos mezclar nuestra mente. La sabiduría de la contemplación no basta para eliminar los engaños más profundos, más arraigados. Es como una medicina temporal. Al meditar y enfocarnos de manera convergente adquirimos una experiencia más profunda. Nos sumergimos en esa sabiduría y la guardamos en nuestro corazón, dejando que ejerza su influencia, donde sí tendrá un gran poder para transformar nuestra vida.
....................................................................................
Disfruta de los beneficios de la meditación. 
Aquí te dejamos algunas propuestas para empezar, avanzar y profundizar:
....................................................................................

RETO 21 DÍAS DE MEDITACIÓN: ALCANZA EL 1ER NIVEL DE CONCENTRACIÓN. 
Barcelona, 7 al 28 octubre.
¿En qué consiste el reto?
Aprender a meditar e incluir la paz interior en nuestra vida diaria. Familiarizarnos con actitudes que nos llenen de paz interior y entusiasmo, que nos embellezcan con buenas cualidades y nos conviertan en mejores personas.
Cómo conseguirlo
Hemos diseñado un programa completo y variado, para que aprendas desde cero o para que mejores la calidad de tu práctica de meditación, específicamente de tu concentración y tu retentiva mental –mindfulness–. Podrás aprender el arte de mantener una mente feliz, la técnica de la meditación en cinco pasos y adquirir no solo una comprensión teórica sino una experiencia práctica.
meditarabcn.org